Πολιτική ασφάλειας δεδομένων και προστασία προσωπικών δεδομένων

  Το διαδικτυακό κατάστημα bibliohora.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer) σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η μετάδοση πληροφορίας προσωπικού χαρακτήρα από τον χρήστη προς το διακομιστή (server). Το SSL κρυπτογραφεί τα δεδομένα κατά την μεταφορά τους, με τέτοιο τρόπο που θεωρητικά είναι πρακτικά αδύνατο να παραβιαστούν. Το bibliohora.gr διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό SSL του αναγνωρισμένου οργανισμού Sertigo.

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα bibliohora.gr δεν έχει πρόσβαση, ούτε αποθηκεύει πληροφορίες που αφορούν πιστωτικές κάρτες ή άλλους ψηφιακούς τρόπους πληρωμής.

  Επίσης για κανένα λόγο δεν θα σας ζητηθεί από το bibliohora.gr οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τα παραπάνω. Όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές πραγματοποιούνται απευθείας στον ασφαλή διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα επιλεχτεί από τον πελάτη για την συναλλαγή. Με τον τρόπο αυτό, το bibliohora.gr διασφαλίζει ότι δεν θα έχει πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα.

  Κατά την πλοήγηση των πελατών στο bibliohora.gr δεν θα ζητηθούν από τον επισκέπτη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρά μόνο όσων θα χρησιμοποιηθούν βάσει του ν.2472/97 για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών του πελάτη. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με την συναίνεση του πελάτη για την προώθηση προιόντων και υπηρεσιών της εταιρείας Ευκλείδης Αντωνιάδης ΑΕ.

  Το bibliohora.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Ευκλείδης Αντωνιάδης ΑΕ, και η πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας. Σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και για οποιοδήποτε λόγο και ούτε επεξεργάζονται για οποιαδήποτε λόγο παρά μόνο για την υποστήριξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση της συναλλακτικής σχέσης.

  Βάση του 2472/97, αρ. 12, ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα τυχόν αποθηκευμένα δεδομένα, καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία στο τηλέφωνο 210 3828400 (Κος. Αντωνιάδης Γεώργιος) και να προβάλει την αντίρρηση του.

  COOKIES

  To bibliohora.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ορθή λειτουργία του συστήματος.
  Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την συνεδρία του χρήστη καθώς και για την αναγνώριση του για την ορθή εκτέλεση της  παραγγελίας.