Αγγελάκης, Κ. Ι. Κωνσταντίνος Ι. Αγγελάκης, Φιλόλογος της Φιλοσοφικής Σχολής, του τμήματος Αρχαιολογίας και Τέχνης του Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ιστορία των Χωρών Χερσονήσου του Αίμου, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Επιμόρφωση-μετεκπαίδευση πέντε (5) εξαμήνων στην Padagogische Hochschule του Ludwigsburg του κρατιδίου Baden-Wurttemberg της Γερμανίας. Απόκτηση του σχετικού Πτυχίου. Διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διευθυντής στο Γενικό Λύκειο Πεύκων Θεσσαλονίκης.