Καβουκόπουλος, Φώτης Α. Ο Φώτης Καβουκόπουλος είναι πτυχιούχος νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας Γλωσσολογίας του 5ου Πανεπιστήμιου Παρισιού (Σορβόννη). Υπηρετεί ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το 1989 μέχρι το 2002 δίδαξε στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας, ως ειδικός επιστήμονας ή ως λέκτορας, γενική γλωσσολογία, συντακτική θεωρία, γραμματική της νέας ελληνικής, γλωσσική διδακτική κ.ά. Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε με απόσπαση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου συμμετείχε στην εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία και επέβλεψε ως υπεύθυνος για το Π.Ι. την εκπόνηση της νέας Γραμματικής Νεοελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου. Από το 2011 συνεργάζεται στη σύνταξη των νέων πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών νεοελληνικής γλώσσας. Οι δημοσιεύσεις του εστιάζονται στους τομείς της γλωσσικής -ιδιαίτερα της συντακτικής- θεωρίας, της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γραμματικής και της διδακτικής της νέας ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης γλώσσας. Συμμετείχε ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας και ως μητρικής γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου και Δημοτικού.