Ιγνάτιος ο Μάγιστρος Ο Ιγνάτιος Μάγιστρος ήταν ποιητής του τέλους του ένατου αιώνα. Στην "Παλατινή Ανθολογία" σώζεται ένα επίγραμμά του (Ignatius magister Grammaticorum) (I 109) και άλλα τέσσερα αποδίδονται σε Ιγνάτιο χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό (XV 29, 30, 31, 39).

    [πηγή: Βικιπαίδεια, 28/2/2012]