Ιουλιανός ο Αιγύπτιος Ο Ιουλιανός από Υπάρχων λεγόμενος και Αιγύπτιος ήταν Έλληνας επιγραμματοποιός. Πιθανότατα ήταν αξιωματούχος στην Αίγυπτο. Ήταν χαρακτηριστικός ποιητής της παρακμής: κομψός, με άρτια τεχνική άλλα και επιτηδευμένος. Περιλαμβανόταν στον "Κύκλο" του Αγαθία και σώζονται 71 επιγράμματά του στην "Παλατινή Ανθολογία".