Ηλιάδου, Βασιλική - Μαρία Θ. Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής Βασιλική (Βίβιαν) Ηλιάδου είναι ΩΡΛ με διδακτορικό στην Ακουολογία.
    Έχει διδάξει σε σεμινάρια/συνέδρια προχωρημένης ακουολογίας σε Αγγλία, Αμερική & Αυστραλία.
    Είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών εργασιών σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές καθώς και κεφαλαίου στο Αμερικάνικο σύγγραμμα για ΔΑΕ 2014 των Musiek & Chermak των εκδόσεων Plural Publishing.