Αδάμ, Μόνικα Η Μόνικα Αδάμ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην "Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική" και Διδάκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις της σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.