Ιωσηφίδου, A. Μαρίνα Σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Chicago και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London School of Economics). Δίδαξε Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το 1991, αρχικά στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στη συνέχεια στο Τμήμα Ψυχολογίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα πάνω σε θέματα θρησκείας, κοινωνικού φύλου και συμβολικών συστημάτων.