Αναγνωστόπουλος, Ανδρέας Γ. Ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής, Εργαστήριο Θεμελιώσεων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.