Αδρύμη - Σισμάνη, Βασιλική Η Βασιλική Αδρύμη - Σισμάνη είναι δρ. αρχαιολόγος, διευθύντρια του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών.