Αγγελάκη, Ρόζη Η Αγγελάκη Ρόζη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ιστορικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές επάνω στην Τουρκολογία και ασχολήθηκε με τη μετάφραση οθωμανικών καταστίχων με την αρωγή του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, όπου ασχολήθηκε με τη διδακτική της Ιστορίας στα παιδικά και ιστορικά μυθιστορήματα. Έχει εργασθεί ως ερευνήτρια στο Κέντρο Βυζαντινών ερευνών, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σε Σχολεία Δεύτερης Eυκαιρίας ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων.Είνα μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρίας, της Ένωσης προφορικής Ιστορίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων,της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής και της Επιτροπής Science and Literature.