Αβραμίδης, Ιωάννης Ε. Καθηγητής Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών και Διευθυντής του ομώνυμου Εργαστηρίου Εργαστηρίου στο Τμήμα Πολ. Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δίπλωμα (1973) και Διδακτορικό (1978) από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Δίδαξε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Πανεπιστήμιο του Essen. Διδακτικά/ερευνητικά αντικείμενα: Στατική και Δυναμική των Δομικών Κατασκευών, Αριθμητικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών (Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων), Αντισεισμικές Κατασκευές. Συγγραφέας περισσοτέρων τεχνικών βιβλίων και άνω των 200 εργασιών/ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επαγγελματική δραστηριότητα: Εκπόνηση και υποστήριξη πλήθους επαγγελματικών προγραμμάτων Η/Υ στατικής και σεισμικής ανάλυσης & διαστασιολόγησης κατασκευών υπό την εταιρική επωνυμία COMPUTER TECHNICS (1980-1995). Παράλληλα και μέχρι σήμερα: Εκπόνηση πολλών στατικών/αντισεισμικών μελετών και επιβλέψεις ανέγερσης διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, Συμβουλευτική δραστηριότητα σε τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες και τεχνικές υπηρεσίες δημόσιων οργανισμών σε θέματα υπολογισμού κατασκευών με Η/Υ, Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών. Περισσότερα βλ. προσωπική ιστοσελίδα: users.auth.gr/avram.