Αγγελίδης, Παναγιώτης Α. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Intercollege και πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος. Έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του St. John's University, της Νέας Υόρκης, όπου απέκτησε πτυχίο στη Δημοτική Εκπαίδευση και Μάστερς στην Ειδική Αγωγή. Φοίτησε επίσης στο πανεπιστήμιο του Μanchester, από όπου απέκτησε Μάστερ στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Διδακτορικό στη Σχολική Βελτίωση. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε αρκετά διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει μελέτες σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη βελτίωση των σχολείων και των εκπαιδευτικών, στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, και στις μεθόδους ποιοτικής έρευνας.