Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών, 811-886 Βυζαντινός αυτοκράτορας, ιδρυτής της Μακεδονικής δυναστείας. Η βασιλεία του σημαδεύτηκε από μια σειρά επιτυχίες στην Ανατολή, κατά των Αράβων, και στη Δύση, όπου η Δαλματία και η νότια Ιταλία επανήλθαν υπό τη βυζαντινή κυριαρχία.
    Χωρίς προφανή λόγο, δεν συμπαθούσε καθόλου τον δεύτερο γιο του και μετέπειτα αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ' το Σοφό, τον οποίο μάλιστα είχε συστηματικά διώξει, μέχρι του σημείου της φυλακίσεώς του. Σκοτώθηκε σε ατύχημα με το άλογό του ενώ κυνηγούσε.