Δημητρέας, Γιάννης Ε. Ο Δρ. Γιάννης Δημητρέας είναι παιδί Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία. Δίδαξε στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αυστραλία για δεκαέξι χρόνια μαθήματα που αφορούσαν την Ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, και στα Αγγλικά, Κοινωνιολογία και Πολυπολιτισμικές Σπουδές.