Αγγελάκης, Γιάννης Π. Ο Γιάννης Π. Αγγελάκης υπηρέτησε τη διεθνή εμπορική ναυτιλία ως ενεργό στέλεχος της σε όλους τους τομείς της, υπηρετώντας ως αξιωματικός καταστρώματος και πλοίαρχος σε διάφορους τύπους πλοίων? ως ναυλομεσίτης και μεσίτης αγοροπωλησιών πλοίων και φορτίων? ως διαιτητής ναυτιλιακών και ναυτασφαλιστικών διαφορών? ως πραγματογνώμων και τεχνικός σύμβουλος σε διάφορες θαλάσσιες και χερσαίες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και γνωστά ναυάγια, όπως των πλοίων "Χρυσή Αυγή", "Δύστος", "Εξπρές Σαμίνα" κ.λ.π. Έχει υπηρετήσει ως ναυτιλιακός σύμβουλος της κυβέρνησης της Λιβερίας (1989-1993) και ως μέλος του δικτύου BRE της XXIII Γενικής Διεύθυνσης της Commission. Εξακολουθεί να εργάζεται ως πραγματογνώμων και διακανονιστής ασφαλιστικών περιπτώσεων και ταυτοχρόνως να συγγράψει βιβλία κοινοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία της πάνω από 40 χρόνια ενασχόλησής του με τους θαλάσσιους και χερσαίους κινδύνους.