Καλαμάτας, Αθανάσιος Ι. Γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στον Ιστορικό Τομέα της ιδίας σχολής έκαμε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του αυτών παρακολούθησε με επιτυχία ειδικά μαθήματα Ιστορίας, με θέματα: "Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος και το έργο του", "Περί της Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονίας ζητήματα", "Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Περίοδος της φραγκικής και τουρκικής κατοχής (1453-1821)", "Η λόγια παράδοση. Νεοελληνική Επιστολογραφία 1500-1800" και "Σχέσεις των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα". Οι έρευνές του κινούνται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1453 - 1821)