Αλεξίου, Γεώργιος Φ. Ο Γ. Φ. Αλεξίου πήρε πτυχίο Φυσικής το 1976 και διδακτορικό δίπλωμα στην Ηλεκτρονική το 1981 και τα δυο από το Πανεπιστήμιο Πατρών όπου σήμερα κατέχει θέση καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής όπου είναι και Διευθυντής του εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής. Διδάσκει Ψηφιακή Σχεδίαση, Μικροεπεξεργαστές και Μικροηλεκτρονική σε προπτυχιακό επίπεδο καθώς και Ασύρματα Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα σε μεταπτυχιακό. Είναι μέλος σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Μικροηλεκτρονική, Ψηφιακά Συστήματα, Επεξεργασία Σημάτων και Ασύρματες Επικοινωνίες. Είναι μέλος των ΙΕΕΕ και ACM.