Βεντούρα - Νεοκοσμίδη, Ζωή Ν. Η Ζωή Bεvτoύρα-Nεοκοσμίδη σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ, μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της δίπλωμα τα έλαβε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίκουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργασίες της στα γνωστικά αντικείμενα της Βιομηχανικής Οργάνωσης, των Δημοσίων Σχέσεων και της Ισότητας των Γυναικών έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, και έχει παρουσιάσει εργασίες της σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών συνεδρίων.