Αλέξης, Γιώργος Κ. Ο Γιώργος Σταμάτης γεννήθηκε στο εξωτερικό και σε ηλικία τεσσάρων ετών ήλθε στην Ελλάδα. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Δημόσιο Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής και το 1977 αποφοίτησε από το Τμήμα Ναυπηγών της Ανώτερης Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών του ΚΑΤΕΕ Αθηνών, με σειρά επιτυχίας πρώτος. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου απ' όπου αποφοίτησε το 1982, οπότε και πήρε τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος.
    Στη συνέχεια, μετά τη στρατιωτική του θητεία, εργάστηκε στη βιομηχανία για διάστημα πλέον των επτά ετών, ενώ στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ήταν έκτακτος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά.
    Από το 2002 είναι Διδάκτορας Μηχανικός του ΕΜΠ στον Τομέα Θερμότητας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τίτλο διδακτορικής διατριβής: "Θερμοδυναμική εγχυτήρων και απόδοση του σε ψυκτικές εγκαταστάσεις".
    Από το 1993 μέχρι σήμερα είναι μόνιμος καθηγητής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, διδάσκων μαθήματα ενεργειακού περιεχομένου, όπως Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός κ.λπ.