Αδάμ, Αδάμ Λ. Ο Αδάμ Αδάμ γεννήθηκε στην Αμφίκλεια Λοκρίδος το 1942. Με τη φιλόλογο σύζυγό του, Μαρία, έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας, ιστορικού και αρχαιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μ.Α., και διδακτορικού διπλώματος στη συγκριτική λογοτεχνία. Διατέλεσε πρόεδρος των φοιτητών του αγγλικού τμήματος και αντιπρόεδρος του συλλόγου των φοιτητών της φιλοσοφικής σχολής, "Ο Πλάτων". Υπήρξε τακτικό μέλος της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών, τακτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου "Το Σπίτι της Ευρώπης", μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Αμφικλειωτών της Αθήνας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του αείμνηστου Ανδρέα Λεντάκη και βουλευτής στην Αθήνα στις βουλευτικές εκλογές του 1996.
    Από το 1970 μέχρι σήμερα διδάσκει στο αγγλικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.