Αλικάκος, Πέτρος Ο Πέτρος Αλικάκος, είναι Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, Δ.Ν., εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Δικαστική Εκπαίδευση (EJTN) και στο Πρόγραμμα "HELP" (Συμβούλιο της Ευρώπης), καθώς και εμπειρογνώμων της CEPEJ. Είναι, επίσης, μέλος Ομάδας Εργασίας για τη "Δικαστική Εκπαίδευση" του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του EPLO. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στα συλλογικά έργα: "Συμβολή για την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης" και "Οργάνωση και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Η ευρωπαϊκή εμπειρία", και τα άρθρα: "Joint Ιnitial and Continuous Training for Judges and Lawyers in the Framework of the Council of Europe and According to the Greek Legal Order" (International Organization for Judicial Training Journal), και "Η οικουμενική διάσταση της δικαστικής δεοντολογίας" (Επετειακός Τόμος της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, ΕΝΟΒΕ).