Ιακωβίδης, Απόστολος Ι. Ο Απόστολος Ι. Ιακωβίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας εργάζεται σε ψυχιατρική κλινική γενικού νοσοκομείου. Τόσο τα κλινικά όσο και τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάσθηκαν στην ψυχοσωματική ιατρική, ιδιαίτερα δε στις ψυχολογικές επιπτώσεις χρόνιων σωματικών παθήσεων, όπως π.χ. ο καρκίνος. Έχει εκπονήσει περισσότερες από 350 μελέτες, πολλές δημοσιευμένες σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά και έχει συμβάλλει στη συγγραφή διαφόρων βιβλίων στον τομέα της ψυχιατρικής και της ψυχοσωματικής ιατρικής.