Ιακωβίδης, Βασίλειος Ι. Ο Βασίλειος Ι. Ιακωβίδης εργάζεται από εικοσαετίας στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο "Μεταξά" Πειραιώς, ως διευθυντής του Ψυχιατρικού τομέα. Η πολυετής κλινική του πείρα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων ασθενών με καρκίνο και η παράλληλη ερευνητική και εκπαιδευτική του δραστηριότητα στο αντικείμενο της ψυχοογκολογίας, έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης βιο-ψυχο-κοινωνικής γνώσης, η οποία στοχεύει να μεταφερθεί προς τον αναγνώστη.