Αλιφέρη, Κατερίνα Ν. Η Κατερίνα Αλιφέρη του Νικολάου είναι Δικηγόρος - LLM Ιδιωτικού Δικαίου, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συγγραφέας βιβλίων Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ έχει αναπτύξει διδακτική δραστηριότητα ως καθηγήτρια σε υποψήφιους για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, Δικαστικούς επιμελητές και φοιτητές νομικής.