Ευελπίδου, Νίκη Η Νίκη Ευελπίδου είναι Λέκτορας του Παν/μίου Αθηνών (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης και του κέντρου ISTA (Παν/μιο Franche - Compte - Γαλλία), με περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 15 διαλέξεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, ενώ είναι συγγραφέας 4 πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Αριστούχος Διδάκτωρ, Γεωλογίας (Παν/μιο Αθηνών) και Γεωαρχαιολογίας (Παν/μιο Franche - Compte) με Master Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος, έχει αξιοσημείωτο διεθνές ερευνητικό έργο, υποστηριζόμενο και χρηματοδοτούμενο από πολυάριθμα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ από το 2004 εκπροσωπεί την Ελλάδα στην European Science Foundation, στις Actions 634 και C22.