Ακουμιανάκης, Δημοσθένης Ο Δρ. Δημοσθένης Ακουμιανάκης πραγματοποίησε τις σπουδές του στην Αγγλία, στα Πανεπιστήμια του Huddersfield (προπτυχιακές σπουδές) και Kent at Canterbury (μεταπτυχιακές σπουδές). Η πτυχιακή του εργασία βραβεύτηκε με το 1ο Βραβείο της ΙΒΜ. Τόσο ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών όσο και η διδακτορική διατριβή του συγγραφέα αφορούσαν εξειδικευμένα θέματα του γνωστικού αντικειμένου της Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή. Κατά το παρελθόν εργάστηκε ως αναλυτής συστημάτων στο τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων της Εταιρείας Co-operative Wholesale Society με έδρα το Manchester, ως μηχανικός λογισμικού και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠ) του ΤΕΙ Κρήτης και ως μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Από το 2005 ο συγγραφέας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.