Θεμελής, Δημήτριος Γ. Ο κ. Δημήτριος Γ. Θεμελής είναι Ομότιμος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
  Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Χημείας, της Φυσικομαθηματικής Σχολής, του Α.Π.Θ. και τη Διδακτορική του Διατριβή από το Τμήμα Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
  Μετά τη λήψη της Διδακτορικής του Διατριβής συνέχισε για 12 μήνες με υποτροφία την ερευνητική του δραστηριότητα στο πεδίο "Αυτόματοι Αναλυτές Συνεχούς Ροής (Flow Injection Analysis-FIA)", στο Tμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου "Miami", Oxford, Ohio, USA.
  Οι τρέχουσες ερευνητικές του δραστηριότητες αναφέρονται στα επιστημονικά πεδία: Αυτόματοι Αναλυτές Ροής FIA και SIA, Διαχωριστικές Τεχνικές (HPLC, HILIC, CZE, MEKC), Συστήματα Συνεχούς Ροής Χαμηλής Πίεσης (SIC) και Σύζευξη Αυτόματων Αναλυτών Ροής με Διαχωριστικές Τεχνικές (SIA/ZF-HPLC).
  Μέχρι στιγμής δημοσίευσε 77 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συντελεστή βαρύτητας.
  Είναι συγγραφέας 4 διδακτικών συγγραμμάτων, συν-συγγραφέας 3 διδακτικών συγγραμμάτων και 3 διδακτικών σημειώσεων στην Ελληνική γλώσσα στο πεδίο της Αναλυτικής Χημείας, καθώς επίσης συν-συγγραφέας, κατόπιν πρόσκλησης, 3 κεφαλαίων σε 3 διεθνή επιστημονικά συγγράμματα και 1 άρθρου ανασκόπησης σε διεθνή επιστημονική εγκυκλοπαίδεια.
  Είναι Μέλος Επιτροπών Σύνταξης επιστημονικών διεθνών περιοδικών, και Μέλος Επιτροπής Κρίσης Διδακτορικών Διατριβών Διεθνούς Πανεπιστημίου.
  Είναι Κριτής μεγάλου αριθμού επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και Κριτής ξενόγλωσσων επιστημονικών ηλεκτρονικών βιβλίων.
  Tο ερευνητικό του έργο αναγνωρίστηκε από Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα, λαμβάνοντας από αυτούς μια σειρά τιμητικών διακρίσεων.