Υ. Β. Ο Υ. Β. γεννήθηκε στην Αλγερία το 1968. Εργάστηκε σαν δημοσιογράφος στην εφημερίδα "El-Watan" της Αλγερίας, και στη συνέχεια στον "Nouvel Observateur". Εγκατεστημένος στο Παρίσι μετά το 1998, είναι ο συγγραφέας του "αλγερινού τριπτύχου" που περιλαμβάνει τα βιβλία: "Comme il a dit lui" (Lattes, 1998), "L’explication" (Lattes, 1999), "Zero mort" (Lattes, 2001), καθώς και του πιο πρόσφατου "Allah superstar" (Grasset, 2003).