Ιπποκράτης ο Χίος Αρχαίος Έλληνας μαθηματικός και γεωμέτρης (470-400 π.Χ.), ο οποίος ασχολήθηκε με διάσημα προβλήματα όπως ο διπλασιασμός του κύβου και ο τετραγωνισμός του κύκλου.