Αγγέλου, Ιωάννης Γ. Ο Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού Γιάννης Γ. Αγγέλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Αποφοίτησε από το 5ο Λύκειο Αρρένων Αθηνών. Περάτωσε τις σπουδές του στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1986 και ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός του Μηχανικού. Έχει υπηρετήσει σε πολλές Μονάδες του Όπλου του Μηχανικού, καθώς και σε γενικές θέσεις (Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας, Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Σχολή Πεζικού). Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κ.Π.Σ. "Απασχόληση - Επαγγελματική Κατάρτιση" και "Κοινωνία της Πληροφορίας", με έμφαση στη σύνδεση της θητείας με την αγορά εργασίας.
    Έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Βρετανικού Πανεπιστημίου "Nottingham Trent University" και Μεταπτυχιακού τίτλου (Μsc) του Κέντρου Διπλωματικών και Στρατηγικών Μελετών του Πανεπιστημίου Παρισίων (C. E. D. S.).
    Έχει παρακολουθήσει αριθμό σεμιναρίων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε ημερίδες με αντικείμενο τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.