Αϊβαλιώτη, Μαρία Β. Η Μαρία Β. Αϊβαλιώτη είναι μηχανικός περιβάλλοντος και μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το 2003 απεφοίτησε ως αριστούχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείο Κρήτης και το 2005 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην "Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική" από το ίδιο ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της διακρίθηκε για την υψηλή της απόδοση, τόσο από το ίδιο το Πολυτεχνείο Κρήτης, όσο και από άλλους φορείς (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κ.ά.) Η Μ. Αϊβαλιώτη είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης". Ειδικεύεται στην αποκατάσταση ρυπασμένων υδροφορέων και εδαφών με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και συμμετέχει σε αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα. Επίσης έχει ασχοληθεί με τη μοντελοποίηση της υπόγειας ροής και της μεταφοράς ρύπων στο υπέδαφος και έχει παρουσιάσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.