Ιωσηφίδης, Γιώργος Ο Γιώργος Ιωσηφίδης είναι Οικονομολόγος - Οικονομοτεχνικός, με σπουδές χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Είναι πιστοποιημένος Financial Planner, μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Οικονομοτεχνικών F.P.A. που εδρεύει στις Η.Π.Α., με δεκαπενταετή πείρα στο χώρο. Είναι εξειδικευμένος σε θέματα κεφαλαιαγοράς καλύπτοντας κυρίως χρηματοοικονομικούς σχεδιασμούς ομολόγων, μετοχών, παραγώγων και στρατηγικών συμβουλών. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών ανώτερο στέλεχος σε λογιστικές, ελεγκτικές και χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι πιστοποιημένος μεταξύ άλλων στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Πελατών και ως Υπεύθυνος Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.