Αγιακάτσικα, Αθανασία Η Αθανασία Αγιακάτσικα είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Master of Engineering στα Συστήματα Ελέγχου από το Πανεπιστήμιο του Sheffield.