Ιωακείμογλου, Ελένη Ε. Η Ελένη Ιωακείμογλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μετά τη λήψη του πτυχίου της έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργανική Φυσικοχημεία στο Πανεπιστήμιο Joseph Fourier της Grenoble (Γαλλία). Εντάχθηκε στο μόνιμο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του τμήματος Χημείας του ίδιου Πανεπιστημίου όπου και παρέμεινε για δεκαεπτά χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή (These d' Etat - Sciences Physiques). Απεχώρησε από το Πανεπιστήμιο με το βαθμό του Maitre de Conferences.
    Από το 1987 είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας. Τα πεδία της ερευνητικής της δραστηριότητας είναι α) η χημική ανάλυση και ο χαρακτηρισμός των οργανικών υλικών κατασκευής των μουσειακών αντικειμένων με φασματοσκοπικές και χρωματο-γραφικές τεχνικές β) Η μελέτη των μηχανισμών φθοράς των οργανικών υλικών κατασκευής.