Αγγελίδου, Αλίκη Η Αλίκη Αγγελίδου είναι λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε κοινωνική ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Ρh.D.). Έχει διεξάγει επιτόπιες έρευνες στη Βουλγαρία στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το LAIOS (Παρίσι). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους κοινωνικο-οικονομικούς μετασχηματισμούς στη μετασοσιαλιστική Βουλγαρία, καθώς και σε ζητήματα μετανάστευσης, διεθνισμού και πολυπολιτισμικότητας στο βαλκανικό χώρο.