Αινείας ο Τακτικός Ο Αινείας είναι ο πρώτος πολεμικός συγγραφέας της ελληνικής αρχαιότητας. Κατά την επικρατέστερη άποψη, πρέπει να ταυτιστεί με τον στρατηγό της αρκαδικής συμπολιτείας Αινεία τον Στυμφάλιο, που έζησε τον 4ο π.Χ. αιώνα και ηγήθηκε του στρατού των Αρκάδων στη μάχη της Μαντινείας το 361 π.Χ. Στρατιωτικός του πεδίου της μάχης και όχι συγγραφέας, ειδικός που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε συναδέλφους του, ο Αινείας, με την πραγματεία του για το πως πρέπει ν' αμύνεται μια πολιορκούμενη πόλη (Πολιορκητικά) παραδίδει αξιοσημείωτα ιστορικά παραδείγματα και με τις πληροφορίες του συμβάλλει ουσιαστικά στη γνώση μας για τη δομή των ελληνικών πόλεων κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα.