Αθανασούλης, Δημήτρης Ο Δημήτρης Αθανασούλης γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1966. Σπούδασε αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στη βυζαντινή αρχαιολογία στο Universite PARIS I Pantheon - Sorbonne. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το 2006 στο ΑΠΘ με θέμα τη βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της επισκοπής Ωλένης (Ηλεία). Το 1993 εισήχθη στην Αρχαιολογική Υπηρεσία με διαγωνισμό και από το 1995 έως το 2007 ήταν επιμελητής των βυζαντινών αρχαιοτήτων Ηλείας. Από το 2008 έως το 2014 ήταν διευθυντής στην 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία). Από το 2014 είναι διευθυντής στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Κάστρων Πυλίας και του του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ). Έχει διατελέσει πρόεδρος του ΣΕΑ, εμπειρογνώμων αρχαιολόγος του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει διατελέσει υπότροφος της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Οξφόρδη και της Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής στο Βερολίνο. Έχει διευθύνει δεκάδες ανασκαφικές έρευνες στην Ηλεία, Αργολίδα, Αρκαδία και Κορινθία (κυριότερες: Γλαρέντζα, Μονή Ίσοβας, Κόρινθος, Ακροκόρινθος, Τεγέα). Έχει διευθύνει δεκάδες μείζονα προγράμματα αποκατάστασης βυζαντινών ναών και κάστρων στην Πελοπόννησο με πιστώσεις ΚΠΣ και ΕΣΠΑ (κυριότερα: Χλουμούτζι, Καρύταινα, Ακροκόρινθος, Αγιονόρι, Ακροναυπλία, Λάρισα Άργους, Μπούρτζι Ναυπλίου, Αγία Μονή). Έχει σχεδιάσει και διευθύνει τη δημιουργία του θεματικού μουσείου για τους σταυροφόρους στο κάστρο Χλουμούτζι και του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας. Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια με θέμα τη βυζαντινή και μεσαιωνική αρχαιολογία και αρχιτεκτονική.