Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος Ο Πάπας Γρηγόριος Α΄ (Papa Gregorio I, 540 - 12 Μαρτίου 604), κοινώς γνωστός ως Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, ήταν Πάπας της Χριστιανικής Εκκλησίας, προ του Σχίσματος, από τις 3 Σεπτεμβρίου του 590 έως τον θάνατό του το 604.
    Στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι γνωστός ως Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος και η μνήμη του τιμάται στις 12 Μαρτίου. Στην Ανατολή του δόθηκε η προσωνυμία Διάλογος, εξαιτίας ενός ομώνυμου έργου του ("Liber Dialogorum" - Βιβλίο Διαλόγων).