Υρτακηνός, Θεόδωρος Ο Θεόδωρος Υρτακηνός ήταν αξιωματούχος της αυτοκρατορικής αυλής της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στις αρχές του 14ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Ύρτακο της χερσονήσου του Κυζικού κοντά στα νότια παράλια της θάλασσας του Μαρμαρά.