Αλεξανδράκη - Κριτσωτάκη, Ροδάνθη Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικό. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών D.Ε.Α. του Πανεπιστημίου των Παρισίων (Paris I) Pantheon - Sorbonne. Καθηγήτρια Εφαρμογών στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕI Ηρακλείου.