Ιακώβου, Ελευθέριος Θ. Ο Ελευθέριος Ιακώβου είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
    Επίσης, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics και
    Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
    ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης (2007-2013) του ιδίου Τμήματος. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος (Greek Association of Supply Chain Management) από το 2005 έως σήμερα, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Έχει διατελέσει επίσης σύμβουλος σε κυβερνητικούς οργανισμούς, Ο.Τ.Α. και εταιρείες τόσο της Ελλάδας όσο και των Η.Π.Α