Αθανασάκη, Λουκία Η Λουκία Αθανασάκη είναι Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής (2014-2018). Έχει συγγράψει πληθώρα μελετών, καθώς και το βιβλίο "είδετο παν τέμενος: οι χορικές παραστάσεις και το κοινό τους στην αρχαϊκή και πρώιμη κλασική περίοδο" (Ηράκλειο 2009). Επίσης, έχει συνεπιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους "Apolline Politics and Poetics" (με τον Richard P. Martin και τον John F. Miller, Αθήνα 2009), "Archaic and Classical Choral Song" (με τον Ewen Bowie, Βερολίνο 2011) και "Ιδιωτικός βίος και δημόσιος λόγος στην ελληνική αρχαιότητα και τoν διαφωτισμό" (με τον Τάσο Νικολαΐδη και τον Δήμο Σπαθάρα, Ηράκλειο 2014).