Αλεξανδρίδης, Αλέξανδρος Γ. Ο Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου 1977 και είναι απόφοιτος της κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Ζει στη Θεσσαλονίκη και υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2005. Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού τον γοητεύει πάντα. Επομένως, ικανοποίησε ένα παιδικό και νεανικό του όνειρο, να βρίσκεται δηλαδή στην τάξη δίπλα σε νέους ανθρώπους, συμβάλλοντας στην πνευματική και ψυχική τους ωρίμανση. Επιπλέον, πάντα τον εντυπωσιάζει η συγγραφή, την οποία αντιλαμβάνεται προπάντων ως εκτόνωση. Έχει κατά καιρούς εκπονήσει βοηθητικές σημειώσεις για τα διδασκόμενα φιλολογικά μαθήματα του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, καθώς και άλλα κείμενα γενικού προβληματισμού.