Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ)

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών κατασκευών από τον σεισμό και λοιπούς βλαπτικούς παράγοντες Τύπος: Βιβλίο
Επιμελητής: Καζάζη, Γιώτα
Εκδόσεις: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
- Χρονολογία Έκδοσης: Ιανουάριος 2008
- Σελίδες: 478
- ISBN-13: 978-960-8369-39-9
- Διαθεσιμότητα: **Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη
αρχική τιμή: 15.07 € τιμή βιβλιοχώρας: 13.56  
Το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, διατηρώντας τη διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια. Αποστολή του είναι η έρευνα και η μελέτη των θεμάτων που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, τις προδιαγραφές και την κοστολόγηση των έργων, αλλά και τις διαδικασίες χρηματοδότησης, ανάθεσης και ποιοτικού ελέγχου, και επίσης την παραγωγικότητα και τη διάρθρωση του κατασκευαστικού τομέα, και γενικώς κάθε άλλο θέμα που εντάσσεται στο πλαίσιο της παραγωγής των Δημοσίων και των Ιδιωτικών έργων. Ενεργώντας εντός του ως άνω περιγράμματος δραστηριοτήτων, το ΙΟΚ μετάσχει ενεργά στο Πρόγραμμα Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων Έργων (Action Plan), του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατά την περίοδο 2003 ως 2006, μέσα στα πλαίσια του οποίου ανέλαβε τη σύνταξη των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ). Στο στάδιο αυτό συντάχθησαν οι ΠΕΤΕΠ 450 "τίτλων", το θεματολόγιο και η δομή των οποίων αναπτύσσεται στο κείμενο της Εισαγωγής του παρόντος, στις επόμενες σελίδες. Περιλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό τμήμα από το αντικείμενο των συνήθων τεχνικών έργων. Οι ΠΕΤΕΠ έχουν τύχει γενικής αναγνωρίσεως και έχουν αποδειχθεί ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον κόσμο των τεχνικών, ο οποίος έχει εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για την, επ' αυτών, ενημέρωσή του και την αξιοποίησή τους στις συμβάσεις και την κατασκευή των έργων. Το γεγονός αποδεικνύεται και από την υψηλή επισκεψιμότητα που παρουσιάζουν οι ιστοσελίδες του ΙΟΚ και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, στις οποίες έχουν αναρτηθεί. Έχουν καταγραφεί περισσότερες από 80.000 τέτοιες επισκέψεις (downloads) των κειμένων τους. Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε επίσης και από την Κύπρο, ο Σύνδεσμός Εργοληπτών Πάφου δημοσιεύει, επιλεκτικά, κείμενα των ΠΕΤΕΠ στο περιοδικό που εκδίδει. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται 40 "τίτλοι" ΠΕΤΕΠ που αφορούν στις εργασίες αποκαταστάσεων - επισκευών - ενισχύσεων, για βλάβες από σεισμό ή άλλες αιτίες, και αποτελούν απαραίτητο προσάρτημα του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ). Είναι επίσης αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΙΟΚ, του ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ και του ΤΕΕ. Η διατύπωση σχολίων, παρατηρήσεων, διορθώσεων, αντιρρήσεων ή διαφορετικών απόψεων, από κάθε ενδιαφερόμενο και δυνάμενο να έχει γνώμη, είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή. Το ΙΟΚ πιστεύει ότι το αντικείμενο των ΠΕΤΕΠ δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι απαιτείται η σύνταξη άλλων 200 "τίτλων" τουλάχιστον, για να θεωρηθεί ότι καλύπτεται επαρκώς το αντικείμενο των έργων του ευρύτερου δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού, τομέα, για την οποία απαιτείται και αναμένεται η εντολή του ΥΠΕΧΩΔΕ. Έχει επίσης επισημάνει ένα πλήθος πιθανών δραστηριοτήτων, απαραιτήτων και επειγουσών για την προσαρμογή της χώρας μας προς τις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της και για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων, τις οποίες επιθυμεί και προσπαθεί να προωθήσει είτε κατ' εντολήν της πολιτείας, είτε σε συνεργασία με το ΤΕΕ, τις εργοληπτικές Οργανώσεις, τους ΟΤΑ και κάθε άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Πρόεδρος του ΙΟΚ Θεόδωρος Βουδικλάρης
ISBN13: 978-960-8369-39-9
Εκδότης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Χρονολογία Έκδοσης: Ιανουάριος 2008
Σελίδες: 478
Διαθεσιμότητα: Κυκλοφορεί
Είδος: Βιβλίο