Στεφανίδης, Ιωάννης Δ. Ο Ιωάννης Δ. Στεφανίδης είναι Κα­θη­γη­τής Δι­πλω­μα­τι­κής Ιστο­ρί­ας. Έλα­βε το πτυ­χίο του από το Τμή­μα Νο­μι­κής του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης (1984), πραγ­μα­το­ποί­η­σε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές (MSc in European Studies, 1986) και εκ­πό­νη­σε δι­δα­κτο­ρι­κή δι­α­τρι­βή (PhD in International History, 1989) στη London School of Economics and Political Science του Πα­νε­πι­στη­μίου του Λον­δί­νου. Δι­ε­τέ­λε­σε συ­νερ­γά­της του ελ­λη­νι­κού τμή­μα­τος του BBC (1988-89) και του Ιδρύ­μα­τος Με­λε­τών Χερ­σο­νή­σου του Αίμου (1990-93). Από το 1994 δι­δά­σκει Δι­πλω­μα­τι­κή Ιστο­ρία στο Τμή­μα Νο­μι­κής του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου. Έχει δι­δά­ξει ως επι­σκέ­πτης κα­θη­γη­τής στο
Πα­νε­πι­στή­μιο Μα­κε­δο­νί­ας, στο Πα­νε­πι­στή­μιο Κύ­πρου και στο Hebrew University της Ιε­ρου­σα­λήμ, και ως ερευ­νη­τής-υπό­τρο­φος στο London School of Economics και το Πα­νε­πι­στη­μιο Princeton. Πρό­σφα­το έρ­γο του: Ψυ­χρός Πό­λε­μος (εκ­δό­σεις Ελ­λη­νι­κού Ανοι­κτού Πα­νε­πι­στη­μίου, 2021). Από τις εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο κυ­κλο­φο­ρούν οι με­λέ­τες του: Εν ονό­μα­τι του έθνους: Πο­λι­τι­κή κουλ­τού­ρα, αλυ­τρω­τι­σμός και αντι­α­με­ρι­κα­νι­σμός στη με­τα­πο­λε­μι­κή Ελ­λά­δα, 1945-1967 (2010), Υπο­κα­τά­στα­το ισχύ­ος: Η βρε­τα­νι­κή προ­πα­γάν­δα στα Βαλ­κά­νια, 1939-44 (2018).

(Πηγή: "Εκδόσεις Επίκεντρο", 2022)
Ταξινόμηση βάση
Αρ. βιβλίων ανά σελίδα
(σύνολο:22)
Ανεπιθύμητοι και αναλώσιμοι ISBN-13: 978-618-204-199-4 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 18.00 τιμή βιβλιοχώρας: 16.20
Ο πόλεμος του Andy ISBN-13: 978-618-204-034-8 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 19.00 τιμή βιβλιοχώρας: 17.10
Υποκατάστατο ισχύος Η βρετανική προπαγάνδα στα Βαλκάνια, 1939-44 ISBN-13: 978-960-458-861-9 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 18.00 τιμή βιβλιοχώρας: 16.20
Ιστορικά κριτικά Βιβλιοκριτικές των έργων του Θάνου Βερέμη ISBN-13: 978-960-03-5582-6 Εκδότης: αρχική τιμή: 12.00 τιμή βιβλιοχώρας: 10.80
Μετά το "τέλος" της ιστορίας ISBN-13: 978-960-08-0563-5 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 28.63 τιμή βιβλιοχώρας: 25.76
Η δύση της Ανατολής Θεσσαλονίκη 1870-1912: Τα χρόνια του μετασχηματισμού ISBN-13: 978-960-250-554-0 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 44.79 τιμή βιβλιοχώρας: 40.31
Ελληνική πολιτική ιστορία 1950-2004 ISBN-13: 978-960-310-353-0 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 13.78 τιμή βιβλιοχώρας: 12.40
Ανορθόδοξοι πόλεμοι Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος ISBN-13: 978-960-16-3373-2 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 29.28 τιμή βιβλιοχώρας: 26.35
Macedonian Identities Through Time Interdisciplinary Approaches ISBN-13: 978-960-458-272-3 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 38.18 τιμή βιβλιοχώρας: 34.36
Εν ονόματι του έθνους Πολιτική κουλτούρα, αλυτρωτισμός και αντιαμερικανισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1945 - 1967 ISBN-13: 978-960-458-256-3 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 25.12 τιμή βιβλιοχώρας: 22.61
Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος Η πολιτική διαδρομή. Το πρόσωπο. Η εποχή ISBN-13: 978-960-476-026-8 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 17.92 τιμή βιβλιοχώρας: 16.12
Ελληνική πολιτική ιστορία 1950-2004 ISBN-13: 978-960-19-0529-7 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο αρχική τιμή: 16.23 τιμή βιβλιοχώρας: 16.23
Ματιές στο σύγχρονο τοπίο των δυτικών Βαλκανίων ISBN-13: 978-960-08-0498-0 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 22.27 τιμή βιβλιοχώρας: 22.27
Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο Διεπιστημονικές προσεγγίσεις ISBN-13: 978-960-16-2895-0 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 35.51 τιμή βιβλιοχώρας: 31.95
Διεθνείς σχέσεις Σύγχρονη θεματολογία και προσεγγίσεις: Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Κουλουμπή ISBN-13: 978-960-02-2202-9 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 47.93 τιμή βιβλιοχώρας: 43.14
Εμείς οι Έλληνες Πολεμική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας: Από την Απελευθέρωση στον Ψυχρό Πόλεμο και την Κύπρο ISBN-13: 978-960-6845-17-8 Εκδότης: Τόμος: 3 Τόμοι: 3 Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 11.94 τιμή βιβλιοχώρας: 10.75
Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών, 1871-1945 ISBN-13: 978-960-8396-31-9 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 30.14 τιμή βιβλιοχώρας: 27.12
Οι φροντιστές της γης Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και η Ελλάδα στον 20ό αιώνα ISBN-13: 978-960-375-612-5 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 37.54 τιμή βιβλιοχώρας: 33.78
Ασύμμετροι εταίροι Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα στον ψυχρό πόλεμο, 1953-1961 ISBN-13: 978-960-16-0553-1 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 24.47 τιμή βιβλιοχώρας: 22.02
Τα Σεπτεμβριανά Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη 1955, συμβολή στην πρόσφατη ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων ISBN-13: 978-960-85976-3-1 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 15.48 τιμή βιβλιοχώρας: 13.93
Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα ISBN-13: 978-960-250-132-0 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 15.21 τιμή βιβλιοχώρας: 13.69
Ο ελληνικός αγώνας στη Μακεδονία 1897-1913 ISBN-13: 978-960-343-023-0 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο αρχική τιμή: 36.22 τιμή βιβλιοχώρας: 36.22